Regler og Forventninger til eleverne

Når eleverne skal være sammen alle døgnets 24 timer i 5 – 7 dage om ugen, er det nødvendigt med nogle ordens og samværsregler. 

Det vigtigste er dog, at eleverne indgår positivt i det fællesskab, vi har på Husby Efterskole.

Det personlige engagement og ens egen indstilling er helt afgørende for, at eleverne når de mål, de stiller sig for deres efterskoleophold – både hvad angår undervisningen, fritiden, kammeratskabet og de mange fælles oplevelser, de vil få i løbet af året. 

 

Grundregler

• Ingen kriminalitet, narko og hash (heller ikke i weekender/ferier)
• Ingen alkohol, sex og besøg på modsatte køns hemse.

 Hvis grundreglerne overtrædes, vil eleven blive hjemsendt med øjeblikkelig virkning.

Adfærdsregler


• Der skal være ro efter sengetid, som normalt er kl. 22.30
• Almindelig god og moden opførsel forventes
 

Hvis eleven overtræder adfærdsreglerne, vil det normalt medføre en advarsel.
Efter 1. og 2. advarsel underrettes hjemmet pr. brev og eleven kaldes til en samtale.

Ved 3. advarsel vil eleven blive hjemsendt.

Vi forventer at man som elev på skolen er indstillet på at overholde reglerne.

Rygning
Skolen er røgfri!!!
Der må heller ikke ryges udenfor, eller på vores daglige motionsture. 

Venner ved Vesterhavet på Huby Efterskole

 

Burger ved badesøen ved Husby Efterskole

 

store tudedag Husby Efterskole