Vær en del af fællesskabet på Husby Efterskole

Vi har plads til 72 elever

Vælg mellem 5 profilfag

Islænderheste, band, jagt, artXpress og digital

Inklusionsindsats

Inklusionsindsatsen på Husby Efterskole er et tilbud til elever, som har brug for en ekstra hånd, hvor det faglige eller det sociale volder dem vanskeligheder. Den faglige indsats er primært givet via mindre klassestørrelser, lektiecafeer, lektietilbud, støttetimer samt ordblindecafe.

De elever som har vanskeligheder af mere social og psykologisk karakter, og hvor disse vanskeligheder spiller negativt ind på deres trivsel og faglige udbytte, tilbydes individuelle samtaler, med det mål at udvikle større selvindsigt, selvværd, robusthed og handlemuligheder i hverdagen.

Inklusionsindsatsen etableres som en skriftlig aftale mellem skolen og forældrene.

Har man som forælder spørgsmål til dette er man velkommen til at kontakte skolens kontor på post@husbyefterskole.dk eller skolens inklusionslærer, Hanne Arberg på hanne@husbyefterskole.dk