Vi forventer os meget af dig

 

Du kan forvente dig meget af os

 

Vi forventer os meget af dig

Vi ved at du forventer dig meget af os, og af dit år på Husby Efterskole. - Vi forventer os også meget af os selv.

Af dig forventer vi, at du indgår positivt i fællesskabet og bidrager til at alle synes det er rart at være på efterskolen.

Vi forventer at du grundlæggende har lyst til at være her, fordi det er dit eget engagement og indstilling er helt afgørende for, at du når de mål, du sætter dig for dit efterskoleophold – både hvad angår undervisningen, fritiden, kammeratskabet og de mange fælles oplevelser, du vil få i løbet af året. 

Vi forventer at du overholder skolens regler

Grundregler

• Ingen kriminalitet, narko og hash (heller ikke i weekender/ferier)
• Ingen alkohol, sex eller besøg på modsatte køns hemse.

 Hvis grundreglerne overtrædes, vil eleven blive hjemsendt.

Adfærdsregler

• Der skal være ro efter sengetid, som normalt er kl. 22.30
• Almindelig god og moden opførsel forventes
 

Hvis eleven overtræder adfærdsreglerne, vil det normalt medføre en advarsel.
Efter 1. og 2. advarsel underrettes hjemmet pr. brev.

Ved 3. advarsel vil eleven blive hjemsendt.

 

Rygning

Skolen er røgfri - Det gælder alt - cigaretter, snus, e-cigaretter osv.

Man må ikke ryge mens man er i skolens varetægt, hvadenten det er på skolens grund, i nærområdet, eller når vi er på ture. 

Spørg os hvis der er noget du er itvivl om.

 

 

 

 

Tilmelding
Kontakt os
Book et besøg