Vi forventer os meget af dig.

Vi forventer at du indgår positivt i det fællesskab, vi har her. 

Vi forventer at du grundlæggende har lyst til at være her, fordi det er dit eget engagement og indstilling er helt afgørende for, at du når de mål, du stiller dig for dit efterskoleophold – både hvad angår undervisningen, fritiden, kammeratskabet og de mange fælles oplevelser, du vil få i løbet af året. 

Vi forventer at du overholder skolens regler. 

Grundregler
• Ingen kriminalitet, narko og hash (heller ikke i weekender/ferier)
• Ingen alkohol, sex eller besøg på modsatte køns hemse.

 Hvis grundreglerne overtrædes, vil eleven blive hjemsendt.

Adfærdsregler
• Der skal være ro efter sengetid, som normalt er kl. 22.30
• Almindelig god og moden opførsel forventes
 

Hvis eleven overtræder adfærdsreglerne, vil det normalt medføre en advarsel.
Efter 1. og 2. advarsel underrettes hjemmet pr. brev.

Ved 3. advarsel vil eleven blive hjemsendt.

 

Rygning
Skolen er røgfri!!!
Der må heller ikke ryges udenfor, eller på vores daglige motionsture. 

Venner på Husby Efterskole

 

Burgere ved badesøen på Husby Efterskole

 

Store tudedag på Husby Efterskole