Husby Efterskoles regler:

På Husby Efterskole bliver du en del af et forpligtende fællesskab.

Som elev forventer vi, at du er villig til at bidrage til dette fællesskab, ved blandt andet at overholde vores regler, som har det formål, at alle skal synes det er rart at være her.

På Husby Efterskole vægter vi nemlig højt, at man kan føle sig tryg og opleve, at der er plads til at være den man er.

Dette sker gennem grundlæggende pricipper som tolerance og respekt.

Vi anskuer værelset og især sengen som et privat område, vi forventer at man respekterer hinandens private rum og ejendele. Man opholder sig altså ikke på hinandens værelser, med mindre man har fået lov, og man tager/låner selvfølgelig heller ikke hinandens ting, med mindre man har fået lov. 

Vi forventer grundlæggende at man som elev er tolerant og åben overfor hinandens forskellige væremåder og personligheder og hver især gør sit bedste for at det er rart at gå på efterskole sammen.

Man opfører sig selvfølgelig ordentligt og taler pænt til hinanden.

De basale regler, der skal følges, når man er elev på Husby Efterskole er:

Grundregler:

• Ingen kriminalitet (vold, tyveri ect) narko og hash (heller ikke i weekender/ferier)

• Ingen alkohol og sex mens man er i skolens varetægt.

• Ingen besøg på modsatte køns hemse.

 Hvis grundreglerne overtrædes, vil eleven blive hjemsendt uden at få yderligere chancer.

Adfærdsregler:

• Man skal lægge i sin seng og være rolig mellem kl 22:30 og 6:00, afvigelser herfra vil karakteriseres som "natterend" 

• Man må ikke ryge, bruge e-cigaret, snus (eller det der ligner) mens man er i skolens varetægt, da skolen er røgfri.

• Almindelig god og moden opførsel forventes

Hvis eleven overtræder adfærdsreglerne, vil det normalt medføre en advarsel.
Efter 1. og 2. advarsel underrettes hjemmet pr. brev.

Ved 3. advarsel vil eleven blive hjemsendt, uden at få yderligere chancer

Helt overordnet er budskabet til potentielle elever:

”Hvis du på forhånd ved, at du ikke kan overholde reglerne, skal du ikke melde dig ind på skolen.” 

Kontaktlærer:

Som elev på Husby Efterskole, får du din egen kontaktlærer, som du altid kan gå til. Kontaktlæreren vil gør alt hvad han/hun kan for at hjælpe dig med at få det bedste ud af dit efterskoleophold. Din kontaktlærer står for samarbejdet med dine forældre, og er også til rådighed for dem. 

Læs også om vores 3 udlandsrejser, og 5 profilfag; Jagt med jagttegn og natur, digital med computer og gaming, artXpress med kunst og maleri , musik og Islænderheste