Husby Efterskoles regler:

På Husby Efterskole bliver du en del af et forpligtende fællesskab.

Som elev forventer vi, at du er villig til at bidrage til vores fællesskab ved at overholde vores regler, som har det formål, at alle skal kunne være her. Trygt og rart.

Vi anser værelset og især sengen som et privat område. Vi forventer, at man respekterer hinandens private rum og ejendele. Man opholder sig altså ikke på hinandens værelser, med mindre man har fået lov, og man tager/låner selvfølgelig heller ikke hinandens ting, med mindre man har fået lov. 

Vi forventer grundlæggende, at man opfører sig tolerant og åbent overfor hinanden. Og hver især gør sit bedste for, at det er rart at gå på efterskole sammen.

Man opfører sig selvfølgelig ordentligt og taler pænt til hinanden.

Grundregler:

• Ingen kriminalitet (vold, tyveri ect) narko og hash (heller ikke i weekender/ferier)

• Ingen alkohol og sex, mens man er i skolens varetægt.

• Ingen besøg på modsatte køns hemse.

 Hvis grundreglerne overtrædes, vil eleven blive hjemsendt uden at få yderligere chancer.

Adfærdsregler:

• Man skal ligge i sin seng, og der skal være ro mellem kl 22:30 og 6:00, afvigelser herfra vil karakteriseres som "natterend" 

• Man må ikke ryge, bruge e-cigaret, snus (eller det der ligner), mens man er i skolens varetægt, da skolen er røgfri.

• Almindelig god og moden opførsel forventes

Hvis eleven overtræder adfærdsreglerne, vil det normalt medføre en advarsel.
Efter 1. og 2. advarsel underrettes hjemmet pr. brev.

Ved 3. advarsel vil eleven blive hjemsendt uden at få yderligere chancer 

Kontaktlærer:

Som elev på Husby Efterskole får du din egen kontaktlærer, som du altid kan gå til. Kontaktlæreren vil gøre alt, hvad han/hun kan for at hjælpe dig med at få det bedste ud af dit efterskoleophold. Din kontaktlærer står for samarbejdet med dine forældre og er også til rådighed for dem. 

Læs også om vores 3 udlandsrejser, og 4 profilfag. Digital med computer og gaming, artXpress med kunst og maleri , musik og Islænderheste