Personalet på Husby efterskole

Vi kan pryde os med at have nogle af de bedste lærer og uddannelsesrådgivere. De står altid klar til at hjælpe og lever alle op til de værdier vi på skolen forsøger at give eleverne. 

Forstander Jesper Wedel Rosbæk 

post@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, sport

Uddannelse: Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Jesper har været ansat på Husby Efterskole siden 2006

Viceforstander Kristian Hauskov

kristian@husbyefterskole.dk

Fag: klatring, mountainbike og jagttegn
Profilfag: JAGT

Uddannelse: Elektriker - Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium

 

www.kristianhauskov.dk

Kristian har været ansat på Husby Efterskole siden 2007

Sekretær Malene Juul Krogsgaard

kontor@husbyefterskole.dk

Træffetider:

Mandag:        8:30 - 13.00
Onsdag:  8:30 - 13.00
Fredag: 8:30 - 13.00
   

 

Uddannelsesvejleder Conny Gnutzmann

 conny@husbyefterskole.dk

Fag: dansk og matematik

huslære i hus 2

Conny har været lærer på skolen siden august 2019

Lærer Hans Hedegaard

hans@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk, tysk og bueskydning
Profilfag: DIGITAL

Huslærer i hus 7

Uddannelse: Korrespondent i engelsk og tysk, uddannet fra Handelshøjskolen i Herning. 

IT-ansvarlig 

Hans har været lærer på skolen siden 1995

Lærer Lis Steffensen

lis@husbyefterskole.dk

Fag: Ridning, kreative fag 

Profilfag: ISLÆNDERHESTE

Uddannelse: Faglært landmand -håndarbejdslærer, uddannet fra Skals håndarbejdsseminarium -
B- rideinstruktør og Handicaprideinstruktør.

Lis har været lærer på skolen siden 2010

Lærer Christella Christensen

christella@husbyefterskole.dk

Fag: Tysk, dansk, bogklub

Huslærer i hus 6

Uddannelse: Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium

Christella har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

 

Lærer Martin Ibsgaard

martin@husbyefterskole.dk

Fag: samfundsfag, kristendom, historie

Profilfag: MUSIK

Huslærer i hus 5

Uddannelse: Cand. Mag. i musikvidenskab og samfundsfag

Martin har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

Lærer Steen Bak

steen@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk og dannelsesfag

Profilfag: DIGITAL

Huslærer i hus 3

 

Uddannelse: Lærer fra Herning Seminarium

Steen har været lærer på skolen siden 2018

Lærer Mikkel Frede Kristensen

mikkel@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk, Engelsk

Uddannelse: Lærer

Ansat på Husby Efterskole siden 2020

Lærer Camilla Bargisen

camilla@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, Naturfag

Uddannelse: Lærer

Ansat på Husby Efterskole siden 2020

Lærer Mette Buch

mette@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk, Idræt, Naturfag

Uddannelse: Lærer

Ansat på Husby Efterskole siden 2020

Køkkenchef Ditte Haubjerg

mad@husbyefterskole.dk

Mobil: 61387443

Kok Christina Bloch Strier

 

 

Køkkenassistent Helle Nygaard Bjerregaard

 

Pedel Martin Danholt

pedel@husbyefterskole.dk

 

 

Pedelmedhjælper Maja Boier Meldgaard

Maja hjælper med de praktiske opgaver på skolen