Personalet på Husby efterskole

Vi kan pryde os med at have nogle af de bedste lærer og uddannelsesrådgivere. De står altid klar til at hjælpe og lever alle op til de værdier vi på skolen forsøger at give eleverne. 

Forstander Jesper Wedel Rosbæk 

post@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, sport

Uddannelse: Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Jesper har været ansat på Husby Efterskole siden 2006

Viceforstander Kristian Hauskov

kristian@husbyefterskole.dk

Fag: klatring, mountainbike og jagttegn
Profilfag: JAGT

Uddannelse: Elektriker - Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium

 

www.kristianhauskov.dk

Kristian har været ansat på Husby Efterskole siden 2007

Sekretær Solveig Knak

solveig@husbyefterskole.dk

Træffetider:

Mandag:        8 - 14
Tirsdag: 8 - 16
Onsdag: 8 - 12 
Fredag: 8 - 12 

Uddannelsesvejleder Conny Gnutzmann

 conny@husbyefterskole.dk

Fag: dansk og matematik

huslære i hus 2

Conny har været lærer på skolen siden august 2019

Lærer Hans Hedegaard

hans@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk, tysk og bueskydning
Profilfag: DIGITAL

Huslærer i hus 7

Uddannelse: Korrespondent i engelsk og tysk, uddannet fra Handelshøjskolen i Herning. 

IT-ansvarlig 

Hans har været lærer på skolen siden 1995

Inklusionslærer Hanne Arberg

hanne@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk, engelsk, artXpress, krea


Profilfag: ARTXPRESS

Huslærer i hus 1

 Uddannelse: Århus Kunstakademi, Billedkunstner, Århus Universitet 1. år på Kunsthistorie og

Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Hanne har været lærer på  Husby Efterskole siden 2011

Lærer Lis Steffensen

lis@husbyefterskole.dk

Fag: Ridning, kreative fag 

Profilfag: ISLÆNDERHESTE

Uddannelse: Faglært landmand -håndarbejdslærer, uddannet fra Skals håndarbejdsseminarium -
B- rideinstruktør og Handicaprideinstruktør.

Lis har været lærer på skolen siden 2010

Lærer Dorte Petersen

dorte@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, Idræt og syning

Huslærer i hus 4

Uddannelse: Læreruddannet fra Aalborg Seminarium

Dorte har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

Lærer Christella Christensen

christella@husbyefterskole.dk

Fag: Tysk, dansk, bogklub

Huslærer i hus 6

Uddannelse: Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium

Christella har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

 

Lærer Martin Ibsgaard

martin@husbyefterskole.dk

Fag: samfundsfag, kristendom, historie

Profilfag: MUSIK

Huslærer i hus 5

Uddannelse: Cand. Mag. i musikvidenskab og samfundsfag

Martin har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

Lærer Steen Bak

steen@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk og dannelsesfag

Profilfag: DIGITAL

Huslærer i hus 3

Tillidsrepræsentant

Uddannelse: Lærer fra Herning Seminarium

Steen har været lærer på skolen siden 2018

Lærer Morten Isager Rune

morten@husbyefterskole.dk

Fag: Fysik, naturfag

Uddannelse: Ingeniør

Ansat på Husby Efterskole siden 2019

Køkkenchef Christina Bloch Strier

 christina@husbyefterskole.dk

 

Kok Jesper Albertsen

 

 

Køkkenassistent Helle Nygaard Bjerregaard

 

Pedel Kurt Damgaard

pedel@husbyefterskole.dk

 

 

Pedelmedhjælper Maja Boier Meldgaard

Maja hjælper med de praktiske opgaver på skolen

Pedelmedhjælper Benny Homann

 Benny hjælper Kurt med det praktiske arbejde på skolen.