Personalet på Husby Efterskole

Skolens personale er alle engagerede og kompetente på hver deres felt - og de gør hver dag en indsats for at gøre efterskolen til et endnu bedre sted at være.

Forstander Jesper Wedel Rosbæk 

post@husbyefterskole.dk

41728041

Fag: Matematik, sport

Uddannelse: Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Jesper har været ansat på Husby Efterskole siden 2006

Viceforstander Kristian Hauskov

kristian@husbyefterskole.dk

41728042

Fag: Klatring, mountainbike og jagttegn
Profilfag: JAGT

Uddannelse: Elektriker - Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium

Kristian har været ansat på Husby Efterskole siden 2007

Sekretær Malene Juul Krogsgaard

kontor@husbyefterskole.dk

97495544

Malene har været ansat på skolen siden nov. 2019

Træffetider:

Mandag:        8:30 - 13.00
Onsdag:  8:30 - 13.00
Torsdag: 8:30 - 13.00
   

 

Uddannelsesvejleder Conny Gnutzmann

 conny@husbyefterskole.dk

Fag: dansk, matematik og dannelsesfag

huslærer i hus 2

Conny har været lærer på skolen siden august 2019

Lærer Lis Steffensen

lis@husbyefterskole.dk

Fag: Ridning, kreative fag 

Profilfag: ISLÆNDERHESTE

Uddannelse: Faglært landmand -håndarbejdslærer, uddannet fra Skals håndarbejdsseminarium -
B- rideinstruktør og handicaprideinstruktør.

Lis har været lærer på skolen siden 2010

Lærer Christella Christensen

christella@husbyefterskole.dk

Fag: Tysk, dansk, bogklub

Huslærer i hus 6

Uddannelse: Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium

Christella har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

 

Lærer Martin Ibsgaard

martin@husbyefterskole.dk

Fag: samfundsfag, kristendom, historie

Profilfag: MUSIK

Huslærer i hus 5

Uddannelse: Cand. Mag. i musikvidenskab og samfundsfag

Martin har været lærer på Husby Efterskole siden 2014

Lærer Morten Kjær

 

Fag: Engelsk og matematik

Profilfag: DIGITAL

Uddannelse: Lærer fra Skive Seminarium

Lærer Mikkel Frede Kristensen

mikkel@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk, Engelsk

Profilfag: ArtXpress

Uddannelse: Folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium

Ansat på Husby Efterskole siden 2020

Lærer Camilla Bargisen

camilla@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, Naturfag

Uddannelse: Folkeskolelærer fra Skive Seminarium

Huslærer i hus 5

Ansat på Husby Efterskole siden 2020

Lærer Leslie Hinge

Fag: Engelsk, Dansk, Dannelsesfag

Profilfag: Digital 

Lærer Trine Langergaard

trine@husbyefterskole.dk

 

 

Køkkenleder Lene Rocatis Dahl

 mad@husbyefterskole.dk

Uddannelse: Cater

Køkken Julie Tanderup

 mad@husbyefterskole.dk

 

Køkken Mette Heimose Kjeldsen

 mad@husbyefterskole.dk

 

Pedel Martin Danholt

pedel@husbyefterskole.dk

 41728043

 Uddannelse: Tømrer

Pedelmedhjælper Maja Boier Meldgaard

Maja hjælper med de praktiske opgaver på skolen

Maja har været ansat på skolen siden 2017

Tilmelding
Kontakt os
Book et besøg