Personalet på Husby efterskole

Vi kan pryde os med at have nogle af de bedste lærer og uddannelsesrådgivere. De står altid klar til at hjælpe og lever alle op til de værdier vi på skolen forsøger at give eleverne. 

Forstander Jesper Wedel Rosbæk 

post@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, sport

Uddannelse: Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Jesper har arbejdet på Husby Efterskole i 10 år.

Viceforstander Kresten Kirkeby 

kresten@husbyefterskole.dk

Fag: Fysik og sløjd

Uddannelse: Teknisk assistent - Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium

Kresten har arbejdet på Husby Efterskole i 35 år.

Sekretær Solveig Knak

solveig@husbyefterskole.dk

Træffetider:

Mandag:        8 - 14
Tirsdag: 8 - 16
Onsdag: 8 - 12 
Fredag: 8 - 12 

Lærer Hans Hedegaard

hans@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk, tysk og bueskydning
Profilfag: DIGITAL

Uddannelse: Korrespondent i engelsk og tysk, uddannet fra Handelshøjskolen i Herning. 

IT-ansvarlig og Webmaster

Lærer Kristian Hauskov

kristian@husbyefterskole.dk

Fag: Kemi, biologi, geografi, mountainbike og jagttegn
Profilfag: JAGT

Huslærer i hus 3

Uddannelse: Elektriker - Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium

Tillidsrepræsentant

www.kristianhauskov.dk

Kristian har været lærer på Husby Efterskole i 8 år

Lærer Hanne Arberg

hanne@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk, engelsk, artXpress, krea


Profilfag: ARTXPRESS

Huslærer i hus 1

 Uddannelse: Århus Kunstakademi, Billedkunstner, Århus Universitet 1. år på Kunsthistorie og

Folkeskolelærer, uddannet fra Nr. Nissum Seminarium.

Hanne har været lærer på  Husby Efterskole i 6 år.

Lærer Lis Steffensen

lis@husbyefterskole.dk

Fag: Ridning, kreative fag og Huslærer i hus 7

Profilfag: ISLÆNDERHESTE

Uddannelse: Faglært landmand -håndarbejdslærer, uddannet fra Skals håndarbejdsseminarium -
B- rideinstruktør og Handicaprideinstruktør.

Lærer Dorte Petersen

dorte@husbyefterskole.dk

Fag: Matematik, Idræt og syning

Huslærer i hus 4

Uddannelse: Læreruddannet fra Aalborg Seminarium

Dorte har været lærer på Husby Efterskole i 3 år

Lærer Christella Christensen

christella@husbyefterskole.dk

Fag: Tysk, dansk, bogklub

Huslærer i hus 6

Uddannelse: Uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium

Christella har været lærer på Husby Efterskole i 3 år

 

Lærer Martin Ibsgaard

martin@husbyefterskole.dk

Fag: samfundsfag, kristendom, historie

Profilfag: MUSIK

Huslærer i hus 2

Uddannelse: Cand. Mag. i musikvidenskab og samfundsfag

Martin har været lærer på Husby Efterskole i 3 år

Lærer Steen Bak

steen@husbyefterskole.dk

Fag: Engelsk og dannelsesfag

Profilfag: DIGITAL

Huslærer i hus 2

Uddannelse: Lærer fra Herning Seminarium

Lærer Stine Kjær Jensen

stine@husbyefterskole.dk

Fag: Dansk og islænder

huslærer i hus 6

Uddannelse: Den frie lærerskole

 

Kok Christina Bloch Strier

 

 

Køkkenassistent Helle Nygaard Bjerregaard

 

Pedel Kurt Damgaard

pedel@husbyefterskole.dk

 

 

Pedelmedhjælper Maja Boier Meldgaard

Maja hjælper med de praktiske opgaver på skolen

Pedelmedhjælper Benny Homann

 Benny hjælper Kurt med det praktiske arbejde på skolen.