Værdigrundlag for Husby Efterskole

Husby Efterskole er en Grundtvig-Koldsk Efterskole. Det betyder grundlæggende at skolen er baseret på et kristent værdigrundlag.

Vi lægger vægt på, at de unge gennem deres naturlige fysiske, intellektuelle og åndelige udvikling, rustes til at leve livet i medgang og modgang som selvstændige og selvhjulpne voksne, der kan og vil tage ansvar for sig selv, familie, arbejde og samfund.

Husby Efterskole tror også på vigtigheden af et dagligt, jævnt og muntert virksomt liv, præget af samtale og fællesskab.

Folkelige og kristelige sange og salmer, fortælling, eventyr, myter, sagn, poesi, litteratur, danmarkshistorie, bibelhistorie og en fri, ægte og forpligtende samtale om livets vilkår i stort og småt skal have tid og plads, så de unge for øje for, at livet ikke kun er det materielle; men en gave og en opgave, der skal leves i ansvar og tro.

Undervisningen skal være oplivende, oplysende og nyttig og præget af, at det faglige har en værdi i sig selv og af en god levevis med idræt og praktisk arbejde.

Alle på skolen har ret til at udtrykke deres egen mening; men de skal passe deres arbejde og opføre sig ordentligt. Derfor sigter skolens regler ikke på behandling og klientgørelse; men på, gennem en åben og gennemskuelig sagsbehandling, at stille til regnskab i praktiske forhold og for konkrete handlinger. Skolen bakker op om folkestyret.

Skolen skal have et øje for, at vi mennesker er gode til forskellige ting. Enhver skal finde sin rette hylde og derved få øget selvværd. Derfor er fagene ligeværdige (boglige fag er ikke bedre end andre) og undervisningen skal rette sig mod hele mennesket, dvs. mod både hoved, hjerte og hånd.

Skolen skal også have øje for, at elevernes udvikles personligt og får såvel fagligt som menneskeligt og socialt udbytte af opholdet. Skolen skal modvirke egoisme, selvcentrering og overdreven individualisering.

Skolens undervisningsplan, forstanderens tale ved særlige lejligheder og de ansattes gode eksempel skal understøtte formålet.
 

Tilmelding
Kontakt os
Book et besøg