Få svar på dine spørgsmål.

Her har vi listet en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet fra forældre.

Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe til os på telefon 9749 5544 eller sende en mail til: post@husbyefterskole.dk,så hjælper vi dig gerne.
 

Hvor gammel skal/kan man være for at komme på efterskole?
I Efterskoleloven § 13, stk. 1, pkt. 3 om reglerne for statstilskud til efterskoleelever står der: "Elever på efterskoler skal have afsluttet 7 års skolegang eller være fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i særlige tilfælde medregnes efter regler fastsat af ministeren."

Ifølge Undervisningsministeriets tolkning af ovenstående regler kan alle elever, der har afsluttet 7. klassetrin optages på efterskolen, også selvom eleven evt. har sprunget et klassetrin over og hverken er fyldt 14 år eller har haft 7 års skolegang.
 

Hvilke klassetrin kan man tage på efterskolen?
Husby Efterskole tilbyder 9. og 10.klassetrin. Læs mere

Kan man tage afgangsprøver på efterskolen?
Husby Efterskole tilbyder de samme afgangsprøver som i folkeskolen.

Tilbyder skolen specialundervisning?
Husby Efterskole er en ganske almindelig efterskole, der ikke yder særlig hjælp i form af specialundervisning til elever med store vanskeligheder i de grundlæggende fag. Dog har vi som regel et par elever som er enkeltintegrerede. Hvis eleven har støttetimer med sig, så anvendes disse timer til ekstra hjælp til eleven. - Ligesom vi med vores lille klassestørrelse og tætte kontakt med vores elever, har elever som vi på forskellig vis giver en ekstra hånd i form af ekstra faglig eller trivselsmæssig opmærksomhed.

Hvad med computer? 
Vi anbefaler at man har sin egen bærbare computer med til brug i undervisningen. Det er vigtigt at det er en oomputer som kan trække word excel, power point, lyd og film. Skolen har en skolelicens til officepakken, så har man ikke programmerne kan man få dem af os. Vi har ikke så gode erfaringer med cromebook.
Til digital profilen er computeren et "must" da man ellers ikke får noget ud af undervisningen. 

Er I en boglig efterskole?
Ja, men ikke mere end andre efterskoler. Hos os er der plads til alle, uanset bogligt niveau, men vi forventer at alle vores elever yder deres bedste.

Kan man få fri til at komme hjem til træning i sin gamle klub?
Ja, men som udgangspunkt kun én aften pr. uge. Derudover er der mulighed for at komme hjem til kamp i weekenden og tilbage på skolen igen. 
 

Kommer der ekstra udgifter oveni egenbetalingen? 
Den fastsatte egenbetaling dækker alt. Undervisningsmaterialer, ophold og mad 7 dage om ugen, udlandsture, skoledragt m.v. er alt sammen inkluderet i prisen. 
 

Er der nogen der afbryder opholdet?
Det er ikke unormalt at opleve kriser i løbet af skoleåret, men når forældrene bakker op er det altid noget de unge mennesker kommer styrkede igennem. For eksemapel er det helt normalt at det kan være hårdt at falde til i nye rutiner og blandt 71 nye mennesker, når skolen starter, men vores dygtige lærerstab er meget rutinerede i at støtte og guide, så man som elev kommer over de udfordringer som er.  Dog sker det alligevel engang imellem at en elev afbryder opholdet.

Hvilke fag kan man få på efterskolen?
Husby Efterskole underviser i de almindelige skolefag, som er kendt fra folkeskolen. Derudover tilbyder vi 4 profilfag samt en lang række praktiske og kreative valgfag, som du kan se her

Hvad med weekender og ferier?
Du har ret til at være på skolen i alle ugens 7 dage. Undtaget heraf er forlængede weekender og ferier.

Du bestetmmer selv om du vil være på skolen i weekenden eller ej. Vi har kun én obligatorisk bliveweekend, det er som regel den sidste weekend i september.

Nogle weekender er der fastsat en aktivitet eller et arrangement som vi forventer man deltager i, hvis man er på skolen. De fleste weekender er der ikke noget helt fast program, men weekendvagten aftaler sammen med eleverne, hvad man ønsker der skal ske. Vi har stor respekt for at weekenderne på skolen også er elevernes fritid.

Hvor meget koster det?
Alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Elevstøtten afhænger af dine forældres indkomstgrundlag to år før, du skal på efterskole. Læs mere i menupunktet ”Hvad koster det?”. Her har du også mulighed for at beregne den eksakte pris.

Hvad med forsikring?
Familiens egen indboforsikring dækker selvom eleven bor på efterskolen, eftersom eleven i juridisk forstand stadig er hjemmeboende. Familien skal selv tegne evt. ulykkkesforsiking.
 

Mister man børnechecken eller andre ydelser?
Nej, alle ydelser fra det offentlige bibeholdes. 

Er efterskolen privat eller offentlig?
Husby Efterskole er ligesom andre efterskoler en privat selvejende institution, som modtager tilskud fra staten. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for, at betingelser og vilkår for modtagelse af det statslige tilskud er opfyldt.

Som privat selvejende institution er skolen ikke omfattet hverken af Offentlighedsloven eller Forvaltningsloven. Dog er det ved lov bestemt, at forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og inhabilitet også skal være gældende for efterskoler. 

Tilmelding
Kontakt os
Book et besøg