Lovbefalet information

I  skolens Indholdsplan kan du læse om de faglige årsplaner, skolens vedtægter og værdigrundlaget.

Evaluering og Indholdsplan

Husby Efterskoles indholdsplan

I Evaluering og opfølgningsplanen kan du læse hvordan vores fag følger de lovmæssige krav og mål.

Husby Efterskoles evaluering og selvevaluering

Undervisningsmiljøvurdering:

Husby Efterskoles undervisningsmiljøvurdering

Karakterer og uddannelser.

Nedenunder finder du links til oversigter, der viser oplysninger om tidligere årganges karaktergennemsnit samt valg af ungdomsuddannelser efterfølgende.

Link til karakterstatistik

Ungdomsuddannelser

Inklusionsindsats

Inklusionsindsatsen er et tilbud til elever som har brug for en ekstra hånd, hvor det faglige eller det sociale volder dem vanskeligheder. Den faglige indsats er primært givet via mindre klassestørrelser, lektiecafeer, lektietilbud, samt ordblindecafe.

De elever som har vanskeligheder af mere social og psykologisk karakter, og hvor disse vanskeligheder spiller negativt ind på deres trivsel og faglige udbytte, tilbydes individuelle samtaler, med det mål at udvikle større selvindsigt, selvværd, robusthed og handlemuligheder i hverdagen.

Tilmelding
Kontakt os
Book et besøg